دانش آموختگان سلیم
دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۷ :: 21:3 ::  نويسنده : آرام فرید

۱-منوری: مولف کتب آموزشی-دبیر تیزهوشان

۲-علی عرب: مولف کتب آموزشی-دبیر تیزهوشان

3-فریدون رحیمی: مولف کتب آموزشی-دبیر تیزهوشان

4-مجید رضا نعمتی: مولف کتب آموزشی و مدرس کلاس های المپیاد

5-علی اصغر حیدری: مولف کتب آموزشی و مدرس کلاس های المپیاد

6-محمد حلاجیان: دارنده ی مدال طلای المپیاد جهانی فیزیک سال 2007

7-اصلانی: مدرس تیزهوشان

8-مهندس آرش عربی: مدرس دانشگاه و مجری کارگاه فیزیک سلیم

9-همتی: دبیر تیزهوشان

10-صفاخیل: دبیر تیزهوشان

11-دهقانی: مولف کتب آموزشی-دبیر تیزهوشان(فرزانگان)

12-باقری: مدرس پیش دانشگاهی

13-حیدرخانی: مولف کتب آموزشی و مدرس کلاس های معلمان ناحیه 1

14-خلیلی: سرگروه سابق استان و طراح آزمون های استان

15-لامعی: مولف کتب آموزشی-دبیر تیزهوشان

16-آساره: مولف کتب آموزشی

17-فرزان راد: مولف کتب آموزشی

18-آریانپور: مدرس کلاس های تیزهوشان ناحیه 1 کرج

19-انامی: مدرس کلاس های تیز هوشان ابتدایی

20-وصالی: سرگروه ریاضی استان خوزستان و دبیر موفق ناحیه 3 کرج

21-کاظمی: مدرس دبیرستان های برتر کرج-مولف کتب آموزشی

22-ابراهیمی: مولف کتب تیزهوشان

23-کوره ای: مدرس ادبیات مرکز استعداد های درخشان

24-پاشا:مدرس المپیادهای علوم

25-رمضانی: مدرس دبیرستان البرز تهران

26-لوک زاده: مدرس دانشگاه و تیزهوشان

27-عباسی: دبیر تیزهوشان

28-مفیدی: دبیر تیزهوشان

29-خانم فرید: مولف کتب آموزشی و مدرس زبان های خارجه

30-خانم پورولی: ویراستار کتب ریاضی و مدرس ریاضیات

31-صادقی: دبیر کلاس های تیزهوشان ابتدایی

32- فاتحی: مولف کتب آموزشی ویژه تیزهوشان ابتدایی

33-خانم رستم منش: مدرس زبان فرانسه

34-برنجی: مدرس تیزهوشان

35-میرآخوری: مدرس تیزهوشان

36-سماواتی: مدرس فیزیک تیزهوشان

37-شاه بیگ: مدرس عربی

38-قلیوند: مدرس عربی

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک